Hà

Tâm sự cô giáo MN mùa Covid-19

TÂM SỰ CÔ GIÁO MN MÙA COVID 19 Có câu nói: “Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có một ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe”, hay…
106231589_316306806047245_5868409881549624843_n

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2021- 2025

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON                          *   ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2021- 2025   Kính gửi: Đảng bộ xã Quảng Hải Tập thể: -Tên cơ quan, đơn vị: Trường…
NA10

NGHỊ QUYẾT Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    CHI BỘ TRƯỜNG MN Q HẢI                          *                                           Quảng Hải, ngày 01 tháng 03 năm 2021 Số:     – NQ/CB   NGHỊ QUYẾT Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2021   Ngày 26/02/2021, Ban chi ủy tham gia hội…

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                      *                                      Quảng Hải, ngày 29 tháng 01 năm 2021                Số:      -NQ / CB                                                        NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021   NỘI DUNG   ĐÁNH GIÁ…

KẾ HOẠCH Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                *                                        Quảng Hải, ngày 15 tháng 2 năm 2021 Số:       – KH/CB   KẾ HOẠCH Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021   Căn cứ điều…