QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD& ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG MN QUẢNG HẢISố:  15 /QĐ-MNQH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            Quảng Hải, ngày 10 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế…

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HẢI

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 14/QĐ-HT                                     Quảng Hải, ngày 09 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử…
1_n

Hội nghị CB,VC và người lao động năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 -2021. Chiều ngày 16/10/2020 Trường Mầm non Quảng Hải tổ chức thành công…
118938102_2614726918776921_2950750344655554541_n

Những khoảnh khắc đầu tiên của bé.

Những ngày đầu tiên đến trường Mầm non trẻ bở ngỡ, lạ lẫm như lạc vào một thế giới khác. Khuôn mặt non nớt, ánh mắt chơi vơi, hốt hoảng, tay níu chặt áo mẹ, miệng mếu máo rồi khóc.