Hưởng ứng ngày hội đọc sách của các cháu

Hưởng ứng ngày hội đọc sách của các cháu lớp MGL
58382383_1033646290165768_3338832568601542656_n

Đội ngủ giáo viên trong ngày 20/11/2018
57485628_1163699027132034_5316786693422972928_n

Hoạt động ngoại khóa của cô và cháu lớp MGL1