Thông báo học sinh đi học trở lại sau thời gian nghĩ phòng dịch covid 19

Tháng Năm 12, 2020 3:38 chiều

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Thực hiện công văn số 41/PGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, trường mầm non Quảng hải kính thông báo đến phụ huynh một số nội dung sau:
Thời gian trẻ trở lại trường học vào ngày 04 tháng 5 năm 2020
Thời gian đón trẻ từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút
Để thực hiện đảm bảo an toàn cho trẻ khi trở lại trường học và ở lại ăn bán trú tại trường, phụ huynh cần thực thực hiện một số yêu cầu sau:
1. Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đưa trẻ đến trường.
2. Nếu trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin cho nhà trường, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị.
3. Đeo khẩu trang cho trẻ khi đến trường, hướng dẫn trẻ cách treo khẩu trang đúng cách.
4. Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 về giãn cách số lượng tập trung đông người tại trường học, nhà trường quy định thời gian trả trẻ cụ thể như sau:
– Khối Mẫu giáo bé- Nhà trẻ: trả trẻ vào lúc 16 giờ
– Khối Mẫu giáo Nhỡ trả trẻ vào lúc 16 giờ 15 phút
– Khối Mẫu giáo Lớn trả trẻ vào lúc 16 giờ 30 phút
Mong các bậc phụ huynh phối hợp cùng nhà trường để đảm bảo an toàn cho trẻ trong mùa dịch Covid- 19 khi trẻ trở lại trường học.
T/M BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Lành