BIÊN BẢN HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2020- 2021

Tháng Tư 28, 2021 10:06 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2020- 2021

 

Hôm nay vào lúc 16h15 phút ngày 18 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Tại trường MN Quảng Hải

Thành phần ban giám khảo gồm:

 1. Đ/C Hoàng Thị Lành BTCB-HT                              Trưởng ban
 2. Đ/C Nguyễn Thị Huê PHT-CTCĐ                          Phó ban
 3. Đ/C Phan Thị Thu Hiền TTCM tổ Lớn -Nhà trẻ      Ban viên
 4. Đ/C Trần Thị Thương Huyền TTCM tổ Bé – Nhỡ   Ban viên
 5. Đ/C Giả Thị Thúy             NVYT+VP                              Thư ký

– Gồm có 13 đ/c giáo viên tham gia dự thi

NỘI DUNG

 1. Đ/C Nguyễn Thị Huê phó ban tổ chức hội thi nêu lý do hội thi.
 2. Đ/C Hoàng Thị Lành HT trường MN Quảng Hải trưởng ban giám khảo khai mạc hội thi và thông qua quy chế hội thi.

– Hội thi tiến hành gồm 2 phần thi:

 1. Phần thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân.
 2. Phần thi thực hành: Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục bằng hình thức bốc thăm về  lĩnh vực phát triển và tự chọn nội dung hoạt động.

– Thời gian tiến hành từ ngày 16/11 đến 18/11/2020

 1. Đ/C Nguyễn Thị Huê đọc quyết định ban giám khảo hội thi
 2. Hội đồng sư phạm dự giờ các tiết dạy
 3. Đ/C Hoàng Thị lành trưởng ban giám khảo tổng kết hội thi

* Ưu điểm:

– Qua hội thi 100% giáo viên dự thi đều chấp hành tốt nội quy, quy chế hội thi, giáo viên dự thi thể hiện được khả năng lao động, sáng tạo của mình trong việc cung cấp kiến thức và tổ chức các hoạt động cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ tích cực tham gia các hoạt động, khả năng ứng dụng CNTT khá thành thạo.

– Các giáo viên dự thi có đầy đủ giáo án, đồ dùng đồ chơi phù hợp theo yêu cầu hoạt động.

– Dạy đúng phương pháp, đúng thời gian.

– Tổ chức tiết dạy dưới hình thức linh hoạt sáng tạo.

– Ban giám khảo dự giờ nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, nhận xét rõ ràng.

– Nêu ra ưu nhược điểm để rút kinh nghiệm.

– Đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình hội thi.

Tiêu biểu có đ/c  Phạm Thị Ánh, đ/c  Cao Thị Hợi,  đ/c Nguyễn Thị Hà, đ/c Phan Thị Thu Hiền,  đ/c  Nguyễn Hoàng Anh, đ/c Nguyễn Thị Hiền, đ/c Nguyễn Thị Hoài Vân.

* Hạn chế:

– Một số giáo viên phong cách lên lớp chưa linh hoạt.

– Sử dụng đồ dùng trực quan chưa thật khoa học.

 1. Đ/C Nguyễn Thị Huê phó ban thay mặt ban giam khảo đọc kết quả hội thi:

Giải nhất: Đ/c Phạm Thị Ánh,

Giải nhì: Đ/c Cao Thị Hợi, Nguyễn Thị Hà

Giải ba: Đ/c Phan Thị Thu Hiền, đ/c Nguyễn Hoàng Anh, đ/c Nguyễn Thị Hiền, đ/c Nguyễn Thị Hoài Vân

Giải KK: Đ/c Cao Thị Thuận, đ/c Nguyễn Thị Trang, đ/c Trần Thị Thương Huyền, đ/c Hoàng Thị Thanh

Đạt giỏi: Đ/c Hoàng Thị Nga, đ/c Nguyễn Thị Kim Huệ

 1. Hội đồng sư phạm thảo luận:
 2. Đ/C Nguyễn Thị Huê phó ban đọc quyết định khen thưởng và trao thưởng
 3. Đ/C Hoàng Thị Lành trưởng ban tổng kết hội thi
 4. Thư ký thông qua biên bản:

Biên bản thông qua hội đồng sư phạm nhất trí 100%

Bế mạc vào lúc 17h 30 phút ngày 18/11/2020

 

Quảng Hải, ngày 18 tháng 11 năm 2020

THƯ KÝ                                                               CHỦ  TOẠ

 

                  Giả Thị Thúy                                                    Hoàng Thị Lành