ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2021- 2025

Tháng Tư 28, 2021 10:25 sáng

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

                         *

 

ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO”

GIAI ĐOẠN 2021- 2025

 

Kính gửi: Đảng bộ xã Quảng Hải

  1. Tập thể:

-Tên cơ quan, đơn vị: Trường Mầm non

– Địa chỉ: Xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

  1. Tên mô hình:

Sau khi nghiên cứu Công văn số 44-CV/KDV ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Khối dân vận Đảng Ủy xã Quảng Hải về việc đăng ký phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, Trường mầm non Quảng Hải xin đăng ký thực hiện mô hình “ Dân vận khéo” với nội dung thi đua dân vận khéo” là “ khéo trong vận động xã hội hóa giáo dục; huy động và duy trì số lượng học sinh”

3.Mô hình “ Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực:  “Văn hóa- Xã hội”

  1. Sự cần thiết của việc xây dựng và thực hiện mô hình:

Hiện nay tại xã Quảng Hải vẫn còn có một số ít gia đình vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên chưa cho con đến trường Mầm non theo đúng độ tuổi. Nguồn huy động đóng góp kinh phí xã hội hóa giáo dục còn khó khăn.

  1. Mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình, giải pháp và nguồn lực thực hiện mô hình:

5.1. Mục tiêu: Vận động nhân dân trong xã và gia đình phụ huynh học sinh tham gia xây dựng trường Mầm non ngày một phát triển vững mạnh về cở sở vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

5.2. Chỉ tiêu: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh cùng tham gia.

5.3.  Lộ trình: Năm học 2021- 2022 có kế hoạch huy động trẻ 2-3 tuổi (nhà trẻ) đạt tỷ lệ 25%, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo trong địa phương để có kế hoạch sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng xuống cấp đáp ứng nhu cầu hoạt động cho trẻ đảm bảo an toàn.

Năm học 2022-2023 Tiếp tục huy động và duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu,  có kế hoạch tôn tạo lại khu vui chơi cát nước, khu vườn cổ tích của bé, khu vui chơi phát triển vận động, mua sắm bổ sung tăng trưởng cở sở vật chất đầy đủ phù hợp đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non, duy trì và phát triển vững chắc được các đoàn cấp trên về kiểm tra công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.

Năm học 2023-2024 Tiếp tục tôn tạo môi trường, khu vui chơi phát triển vận động của trẻ, mua sắm bổ sung đồ dùng dạy và học, đồ chơi ngoài trời để đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ, không ngừng nâng cao chất lượng phát triển toàn diện cho trẻ.

Năm học 2024-2025 Tiếp tục tham mưu tăng trưởng cở sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, duy trì và phát triển vững chắc về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

5.4. Giải pháp và các nguồn lực thực hiện mô hình

 + Công tác tuyên truyền vận động

– Triển khai, phổ biến nội dung đăng ký tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị (sau khi đã thống nhất lựa chọn mô hình) và quán triệt thực hiện một cách có hiệu quả.

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân một cách thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục, vận động các cháu trong độ tuổi đến trường Mầm non.

– Kịp thời tham mưu với Cấp uỷ, chính quyền địa phương về các phương án, giải pháp của nhà trường để phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện.

+ Phát động phong trào thi đua

– Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo không khí thi đua sôi nổi. Thực hiện tốt công tác Thi đua – Khen thưởng.

  1. Dự kiến hiệu quả mang lại:

100% cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia làm công tác dân vận khéo.

Phụ huynh và nhân dân trong địa phương quan tâm hơn về việc cho trẻ đi học tại trường Mầm non.

Các cấp lãnh đạo có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ nguồn kinh phí cùng giúp nhà trường thực hiện tốt kế hoạch, phấn đấu duy trì và phát triển vững chắc về mọi mặt, trường đạt chuẩn quốc gia về đợt kiểm tra lại sau 5 năm.

 

Xác nhận của cấp ủy      Xác nhận của thủ trưởng     Tập thể trường Mầm non

                                     cơ quan, đơn vị                     T/M nhà trường