KẾ HOẠCH Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021

Tháng Tư 27, 2021 9:54 sáng

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI

                               *                                        Quảng Hải, ngày 15 tháng 2 năm 2021

Số:       – KH/CB

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải năm 2021

 

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ quy định số 50/QĐ-TW ngày 19 tháng 11 năm 1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ của Đảng;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế của Chi bộ, Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải  xây dựng Kế hoạch hoạt động của Chi bộ năm 2021 gồm các nội dung cụ thể sau:

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

– Chi bộ Nhà trường có 17 Đảng viên. Trong đó: Đảng viên chính thức: 16; Đảng viên dự bị: 1; Đảng viên nữ: 17.

– Trình độ chuyên môn: 15 Đại học; Cao đẳng: 02.

– Về trình độ chính trị: Trung cấp: 04

 1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã Quảng Hải.
– Tập thể Chi bộ đoàn kết, thống nhất cùng thực hiện nhiệm vụ chung.
– Đảng viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 1. Khó khăn:

– Thời gian dành cho sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế do đặc thù của nhà trường các cháu còn nhỏ, các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đa số đều phải tổ chức tranh thủ, tinh thần tự phê và phê bình của một số Đảng viên trong Chi bộ chưa mạnh dạn.

 1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG:

– Chi bộ tập trung giáo dục chính trị tư tưởng và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Đảng viên tham gia học tập quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tất cả đảng viên trong Chi bộ nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ của Nhà trường. Coi đoàn kết nội bộ là nhiệm vụ tiên quyết của Chi bộ. “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với những cuộc vận động của ngành.
– Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt về tiêu chuẩn đạo đức lối sống. Thực hiện tốt những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
– Củng cố và làm tốt công tác tổ chức, công tác phát triển Đảng viên.
– Chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học sư phạm và viết SKKN, thực hiện tốt Quy chế, Quy định của Bộ GD-ĐT và Nhà trường ban hành.
– Thường xuyên tổ chức phê bình và tự phê bình trong Chi bộ nhằm tăng cường hiệu quả công tác và rèn luyện đạo đức Đảng viên.

– Phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và tạo tiền đề thuận lợi cho những năm sau.

– Thực hiện  tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Hải khóa XXV.

– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của trẻ khi đến trường, duy trì và giữ vững tỷ lệ trẻ đến trường, đảm bảo tốt VSATTP, kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

– Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất và tài chính nhà trường, thực hiện tốt các hoạt động văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng.
– Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng, phấn đấu giữ vững Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đạt trường tiên tiến xuất xắc năm học 2020 – 2021.

          III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường:

– Hoàn thành tốt Kế hoạch năm học 2020 – 2021; xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch học kỳ I năm học 2021 – 2022.

– Củng cố duy trì và tăng trưởng cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan nhà trường, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường; Chú trọng xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, an toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy và tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động vui chơi, hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển thói quen, kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

– Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, khai thác các thiết bị dạy học hiện có để phục vụ tốt cho việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và XD trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

– Phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của các Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn của nhà trường.

– Có chủ trương và biện pháp phù hợp khuyến khích giáo viên trong việc học tập để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề. Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ và uy tín của Nhà trường, duy trì và đảm bảo đủ số lượng trẻ theo kế hoạch.

– Đẩy mạnh công tác viết SKKN, nghiên cứu khoa học trong Cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên thuộc các mảng đề tài về chuyên môn, về công tác quản lý, về phương pháp dạy học,…từng bước tạo cho đội ngũ nhà giáo của trường có sự biến đổi tích cực về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

– 100% Đảng viên phải là những người đi đầu trong các phong trào, trong việc thực hiện nề nếp kỷ cương, Quy chế và Quy định của ngành, của nhà trường và của địa phương.

– Thực hiện tốt Quy chế chuyên môn.

– Chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi cử và kiểm tra đánh giá XL thi đua hàng tháng, học kỳ và cả năm học. Vui vẻ, tận tâm thực hiện nhiệm vụ, tác phong nhanh nhẹn trong giải quyết thực hiện nhiệm vụ, tránh gây phiền hà. Trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và bảo mật đối với một số công việc quan trọng theo quy định.

– Chỉ đạo thực hiện các khoản thu, chi của nhà trường đủ, đúng nguyên tắc tài chính, không chủ trương thu ngoài qui định từ phía phụ huynh học sinh.

– Giữ gìn và củng cố mối quan hệ tốt với địa phương và chính quyền các cấp.

– Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,…tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của Nhà trường để vận động và làm tốt công tác khuyến học.

– Làm tốt công tác giáo dục pháp luật; làm tốt công tác tình nghĩa, tình thương trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

– Đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT, ANTT, phòng chống vi phạm pháp luật, phòng chống bạo hành trẻ em và các TNXH.

          * Chất lượng đội ngũ giáo viên:

– Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho CB – GV – NV trong trường.
– Tạo điều kiện cho CB – GV – NV đi theo học các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học.

          * Về cơ sở vật chất:

          – Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo dịa phương để có nguồn kinh phí tu sửa các hạng mục công trình nhà vệ sinh của trẻ ở các lớp học  bên dãy trường mới phía tây của trường để được đảm bảo an toàn cho cô và trẻ trong quá trình hoạt động hàng ngày. Tiếp tục tôn tạo nâng cấp đường đi lối lại ở khu vườn cổ tích và khu vui chơi với cát nước của bé, tạo điều kiện cho trẻ  làm quen với thiên nhiên, môi trường phù hợp.  Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục hư hỏng xuống cấp và làm tốt công tác XHHGD để có kinh phí trang trí, xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm và mua sắm bổ sung một số loại đồ chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động.

– Tiếp tục đầu tư kinh phí để mua sắm bổ sung đầy đủ đồ dùng trang thiết bị theo hướng hiện đại, phục vụ cho việc dạy và học của GV và các cháu theo yêu cầu chương trình GD hiện nay.

          * Công tác xây dựng Đảng:

– Phấn đấu 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

– Kết nạp 1-2 Đảng viên mới, tiếp tục bồi dưỡng theo dõi quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng cử đi học lớp cảm tình Đảng.

 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

– Chi bộ triển khai thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 quy định của Bộ chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên.

– Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và sinh hoạt của từng cán bộ, Đảng viên và viên chức trong nhà trường.

– Tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, Quy chế nhà trường.

– Tổ chức học tập chính trị, báo cáo thời sự, qua đó giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên, thanh niên nhà trường luôn cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

– Chi bộ nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của Đảng viên và quần chúng trong nhà trường, qua đó có giải pháp và biện pháp lãnh đạo phù hợp để phát huy tích cực, ngăn chặn tiêu cực trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những phát sinh chưa chuẩn mực trong mối quan hệ công tác, sinh hoạt của cán bộ, Đảng viên và viên chức Nhà trường nhằm giữ gìn, củng cố sự đoàn kết trong Chi bộ Đảng và trong Nhà trường.

– Các đảng viên luôn phải gương mẫu trong làm việc, trong sinh hoạt; quan hệ với mọi người gần gũi, thân ái; có lối sống giản dị, tiết kiệm và trung thực, nắm vững và thực hiện tốt Nghị quyết, Quy chế, Kế hoạch của Chi bộ Nhà trường.
           3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ xây dựng Đảng và Chi bộ:

– Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, có kế

hoạch cụ thể kịp thời năm, tháng. Sinh hoạt định kỳ của Ban Chi ủy, Chi bộ đúng quy định của Điều lệ Đảng.

– Chi bộ căn cứ theo Quy chế làm việc, đảm bảo dân chủ hoá trong sinh hoạt, tạo điều kiện để phát huy dân chủ trong nhà trường.

– Đẩy mạnh công tác tự phê và phê bình trên tinh thần xây dựng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp nhận ra khuyết điểm để khắc phục sửa chữa.

– Chi bộ tăng cường công tác quản lý Đảng viên, đảm bảo việc giúp đỡ, nhắc nhở kịp thời, tránh tình trạng Đảng viên vi phạm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có kế hoạch phát triển Đảng viên dài hạn, quan tâm đào tạo nguồn cử đi học các lớp đối tượng Đảng, bồi dưỡng trình độ chính trị cho Đảng viên. Trong năm 2021 phấn đấu bồi dưỡng 1-2 quần chúng ưu tú làm hồ sơ kết nạp Đảng viên mới. Bồi dưỡng cho 1-2 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng. Tạo diều kiện cho các đảng viên mới đi học lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới, cử Đảng viên trong Chi bộ đi học các lớp lý luận chính trị (nếu có chỉ tiêu Đảng cấp trên phân bổ cho Chi bộ).

– Thực hiện chặt chẽ công tác theo dõi Đảng viên tại nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW (ngày 02/01/2020) về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Quy định này thay thế Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản có liên quan.

          * Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

– Xây dựng ý thức bảo vệ chính trị nội bộ, tạo nên một tập thể lành mạnh đoàn kết, kỷ cương trên cơ sở chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định và Quy chế của Nhà trường.
– Đảng viên trong Chi bộ nói và làm theo Điều lệ Đảng, theo Nghị quyết và Quy chế của Đảng.

– Thực hiện tốt việc tiếp thu, sử dụng, quản lý, lưu trữ các tài liệu về công tác Đảng của Chi bộ. Bảo mật nghiêm các tài liệu và tin quan trọng. Xử lý các thông tin có liên quan đến cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ (nếu có) thận trọng, khách quan và đúng qui trình.

– Quan hệ chặt chẽ với chính quyền, chỉ đạo phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Nhà trường làm tốt công tác phòng chống vi phạm pháp luật nhằm ngăn ngừa kịp thời, triệt để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

          * Các chỉ tiêu phấn đấu của Chi bộ:

+ Xây dựng phát triển hệ thống, mạng lưới trường, lớp mầm non trên địa bàn theo hướng tạo môi trường thiên nhiên xanh, đạt chuẩn hóa, hiện đại hóa; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý cơ sở GDMN gắn với thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ sở GDMN; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ.

+ Thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, công tác kiểm tra nội bộ các hoạt động trong nhà trường và việc xây dựng các chuyên đề giáo dục trọng tâm cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

+ 100% cán bộ, Đảng viên, GV-NV toàn trường ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm những điều cấm của Đảng viên, giáo viên và nhân viên, thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và phong trào thi đua “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm “.

+ Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “ Xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, an toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực” của Phòng Giáo dục phát động.

+ 100 % Cán bộ, Đảng viên, GVNV thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của đơn vị, phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, tạo sức lan toả trong nhà trường. Thực hiện đảm bảo nuôi thật, dạy thật, học thật với phương châm: “Yêu quý các cháu như con em ruột thịt của mình”.

– 100% Đảng viên và quần chúng tham gia học tập chính trị, các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

– 100% Đảng viên thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo bản đăng ký của cá nhân và tập thể. Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động của ngành: Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học Xanh, Sạch, Đẹp, an toàn và môi trường sư phạm thân thiện tích cực”.

– Phấn đấu các danh hiệu thi đua:

+ Đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, phấn đấu 100% Đảng viên cuối năm được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 03 Đảng viên HTXSNV;

+ Đạt danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc”;

+ Phấn đấu danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”;

+ Đạt “Công đoàn xuất sắc”;

+ Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;

+100% cán bộ, GV, NV trong trường không vi phạm đạo đức nhà giáo.

+100% CB,GV, NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

+ Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

– Thực hiện thu chi Đảng phí đúng qui định, đúng nguyên tắc và minh bạch.
– Bồi dưỡng kết nạp 1-2  quần chúng ưu tú vào Đảng.

 1. Công tác lãnh đạo đoàn thể và công tác Hội:

– Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn trường, Đoàn thanh niên nhà trường hoạt động đúng Điều lệ quy định và phạm vi chức trách của đoàn thể mình.
– Có chủ trương đúng đắn tạo điều kiện để Hội cha mẹ học sinh hoạt động đúng Điều lệ, đúng quy định nhằm tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.

– Ủng hộ các phong trào hoạt động hữu ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình neo đơn do Công đoàn tổ chức.

– Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn Nhà trường, Chi đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng quý, hàng năm cho Chi ủy Chi bộ. Làm tốt công tác thi đua của tổ chức mình, giữ vững danh hiệu.

 1. Công tác kiểm tra Đảng và tài chính Đảng:

– Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết và Quy chế của Đảng. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đảng bộ xã kịp thời.

– Chi bộ luôn quan tâm nhắc nhở Đảng viên chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của nhà trường. Thực hiện tốt Qui định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về những điều Đảng viên không được làm và Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Xây dựng gia đình đạt gia đình văn hóa ở địa phương.
– Quan tâm đến việc giải quyết các ý kiến đề xuất của Đảng viên, quần chúng và của phụ huynh học sinh đúng phạm vi, chức trách và nhiệm vụ.
– Thực hiện kiểm tra tư cách Đảng viên đạt từ 80% số Đảng viên trong Chi bộ trở lên, bình quân 1,2 Đảng viên/tháng.

– Thực hiện thu, chi tài chính đúng văn bản quy định và đúng kế hoạch. Đảng viên đóng đảng phí đầy đủ hàng tháng. Nộp đảng phí lên cấp trên đầy đủ theo quy định và đúng thời gian.

 1. CÁC GIẢI PHÁP:

1.Tổ chức các hình thức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên thông qua các hình thức: Hội thảo, chuyên đề, thao giảng, thăm lớp dự giờ; kiểm tra khảo sát.

 1. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, đánh giá XL CB,GV, NV và học sinh hàng tháng, hàng kỳ và cuối năm theo Quy chế.
 2. Tiếp tục duy trì, củng cố các kết quả mà Chi bộ và Nhà trường đã đạt được về công tác CS,ND,GD trẻ trong những năm vừa qua, từng bước đưa Chi bộ và nhà trường trở thành một trong những đơn vị có chất lượng cao về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của thị.

– Xây dựng sắp xếp, bố trí đội ngũ hợp lí, phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong Chi ủy và các đồng chí Đảng viên phụ trách từng bộ phận rõ ràng, cụ thể đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ.

– Xây dựng đội ngũ có ý thức tự giác, chấp hành tốt kĩ luật chuyên môn, có ý thức thi đua nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, có trách nhiệm đối với đồng nghiệp, nhân dân và học sinh. Dạy học áp dụng mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng tích cực, tập trung sử dụng các kỹ thuật dạy học mới.

– Luôn luôn quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho những Đảng viên trẻ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và có năng lực trình độ chuyên môn để tạo nguồn cho Chi bộ và nhà trường, xây dựng Chi uỷ Chi bộ đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, lãnh đạo thực sự là trung tâm đoàn kết.

 1. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và phong trào thi đua “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm “. Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của đơn vị, phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, tạo sức lan toả trong nhà.
 2. Công tác xây dựng Đảng:Chú trọng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo từng nội dung từng quý trong năm, gắn với việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tinh thần Hội nghị TW 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quan tâm đến chất lượng sinh hoạt Chi bộ và năng lực lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, CB,GV, NV và quần chúng nhân dân, để tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên, CB,GV, NV. Xây dựng mối đoàn kết giữa Đảng với quần chúng, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.
 3. Công tác kiểm tra, giám sát Đảng: Triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cấp uỷ cấp trên, việc thực hiện các cuộc vận động đặc biệt “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”. Thực hiện tốt Quy định 19/QĐ-TW của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm. Kiểm tra thực việc thực hiện Nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ, nhất là các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện Nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ của ngành đề ra, để có chế độ khen thưởng hợp lí nhằm động viên cán bộ, Đảng viên, GV, NV.

Thực hiện tốt Kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nề nếp, dự giờ đột xuất, đánh giá, xếp loại đúng thực chất năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.

Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, luôn luôn đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng.

 1. Công tác xây dựng chính quyền: Nhà trường cần đầu tư nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để có kế hoạch chỉ đạo sát đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả quyết định giám sát, quản lí điều hành của Nhà trường. Luôn tập hợp ý kiến của từng bộ phận trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ năm học và bảo đảm thống nhất sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà trường. Chỉ đạo nhà trường tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí nhằm phát huy vai trò của người quản lí.

Thực hiện công khai tài chính, thông tin chính xác, đầy đủ kịp thời. Phối hợp giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể ngày càng chặt chẽ hơn.

 1. Công tác xây dựng công đoàn: Tổ chức học tập, nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, huy động đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, không ngừng giáo dục nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí, giữ vững kỷ cương nề nếp. Đẩy mạnh cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được chăm lo. Tham gia các hội thi hoạt động VHVN, TDTT. Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các đợt phát động ủng hộ do Liên đoàn lao động thị và phòng giáo dục phát động, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng và giới thiệu Công đoàn viên ưu tú cho Đảng.
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          – Kế hoạch hoạt động Chi bộ năm 2021 được thông qua Ban Chi ủy, Ban giám hiệu và triển khai đến 100% Đảng viên trong toàn Chi bộ.
– Chi bộ triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên và của chính quyền tới Đảng viên và quần chúng kịp thời. Tạo điều kiện thuận lợi để toàn Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

– Chi bộ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể hoạt động hàng năm và hàng tháng kịp thời đến các đoàn thể trong nhà trường và toàn Đảng viên trong Chi bộ.

– Xây dựng tốt mối quan hệ trong công tác, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, tránh các nội dung chồng chéo trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Chi bộ trường Mầm non Quảng Hải trong năm 2021, đề nghị các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn hoặc đề xuất gì báo cáo với Cấp ủy Chi bộ để kịp thời điều chỉnh./.

Nơi nhận:
– Đảng ủy xã (để b/c);
– Cấp ủy Chi bộ, ĐV (để t/h);
– Lưu: HS, trang Website.
                     BÍ THƯ CHI BỘ                                      Hoàng Thị Lành