NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021

Tháng Tư 28, 2021 10:09 sáng

ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI      

                               *                                      Quảng Hải, ngày 29 tháng 01 năm 2021

               Số:      -NQ / CB

                           

                           NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 2 NĂM 2021

 

NỘI DUNG

 

  1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 01/2021

 

 I.Thông tin thời sự: Tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.

          -Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

– Thực hiện quyết định số 06/QĐ- UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19.

– Thực hiện thông báo số 01/TB- BCĐ ngày 26/01/2021 của ủy ban nhân dân xã Quảng Hải thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban Chỉ đạo về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

– Thực hiện công văn số 65/UBND-VHTT ngày 13/01/2021 của ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn về việc đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Thực hiện Thông báo số 08/TB-UBND ngày 22/01/2021 của ủy ban nhân dân thị Ba Đồn thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghĩ tết Nguyên đánTân Sữu 2021.

– Thực hiện Công văn số 230/SGD ĐT- KTKĐCLGD ngày 27/01/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021.

  1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng 1/2021

1, Về tư tưởng chính trị:

– Tập thể cán bộ, đảng viên giáo viên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao

– Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp Luật của Nhà nước.

– 100% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

– Chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, của chuyên môn, công đoàn.

  1. Kết quả của chi bộ:

–  Tham gia họp tổng kết cuối năm về công tác Đảng( chi bộ hoàn thành  nhiệm vụ năm 2020 ); có 15/16 cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ;  trong đó có 2 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ đ/c Cao Thị Thủy để chuyển Đảng chính thức, bồi dưỡng quần chúng Giả thị thúy để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

– Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021

– 100% ĐV trong chi bộ tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ

3, Công tác chuyên môn:

-Chỉ đạo toàn trường thực hiện chương trình đầy đủ đúng tiến độ, chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

– Họp bình xét nâng lương cho GV

– Chỉ đạo các nhóm lớp tiếp tục xây dựng bổ sung môi trường lớp học theo dạng “ mở” phong phú đồ dùng đồ chơi cho trẻ được hoạt động trãi nghiệm.

– Thực hiện công tác kiểm tra dự giờ bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm góp ý bổ sung kịp thời cho giáo viên về những mặt còn hạn chế.

Qua hội nghị trực báo bí thư chi bộ định kỳ tháng 1/2021 tại Đảng bộ xã đồng chí Cao Xuân Sơn Bí thư chi bộ Thôn Vân Nam có ý kiến phê bình trước hội nghị về đ/c Thuận và đ/c Hợi thực hiện công việc bật điện sáng làng quê không thường xuyên khi bật khi không, ít tham gia các phong trào ở thôn. Đề nghị 2 đ/c chí xét lại chính mình xem ý kiến của đ/c Bí thư ở thôn phản ánh như vậy có đúng không và kịp thời khắc phục, những điều họ phản ánh lên như vậy không chỉ là khuyết điểm riêng của các đ/c mà còn ảnh hưởng đến chi bộ nhà trường.

        III.Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Các đồng chí đảng viên luôn có ý thức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày theo lĩnh vực nhiệm vụ được giao. Đa số các đồng chí đảng viên luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống  hoà nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì học sinh thân yêu, thân thiện đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với phụ huynh, nhân dân. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên.

          * Hạn chế:

Một số đồng chí tinh thần tự giác chưa cao, ý thức trách nhiệm chung còn hạn chế. Tinh thần tự phê bình và phê bình chưa mạnh dạn.

Việc duy trì nền nếp tổ chức một số hoạt động ở các lớp chưa thường xuyên như thể dục sáng, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động vệ sinh.

Qua kết quả kiểm tra dự giờ đột xuất một số tiết hoạt động chuẩn bị chưa chu đáo, chấp hành thời gian chưa đúng quy định, dẫn đến hiệu quả đạt chưa cao.

Hồ sơ chưa cập nhật một số nội dung, việc đánh giá trẻ hàng ngày chưa kịp thời.

Một số lớp việc sắp xếp các góc còn lộn xộn, chưa chú trọng dành không gia cho trẻ hoạt động. đồ dùng đồ chơi một số góc còn nghèo chưa làm nổi bật chủ đề đang thực hiện.

– Nội dung bảng tuyên truyền một số lớp nội dung chưa cập nhật kịp thời

  1.   Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021:

1, Về tư tưởng chính trị:

– Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức tới toàn thể CBGV, NV và đảng viên trong toàn trường, chi bộ.

– Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

– Tuyên truyền CBGV, NV thực hiện nghỉ tết, đi làm theo đúng quy định.

  1. Công tác chuyên môn và nhiệm vụ khác.

– Chỉ đạo các lớp thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

– Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp thị trong thời gian tới đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ toàn trường về mọi mặt, không ngừng phấn đấu xây dựng chất lượng toàn diện trong nhà trường ngày một phát triển đi lên.

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.

– Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, tôn tạo lại các khu vui chơi ngoài trời của trẻ đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

– Trang trí xây dựng khu chợ quê cùng vui đón tết Nguyên Đán tân sữu năm 2021. Trang trí phong cảnh bé vui đón tết tân sữu năm 2021.

– Tổ chức vui xuân năm 2021

– Tổ chức phong trào thi đua phát triển về vườn rau, vườn hoa cây cảnh.

–  Đảm bảo các hoạt động của GV vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm đón tết. Không sử dụng các loại pháo có tiếng nổ theo quy định.

-Toàn trường chấp hành đảm bảo luật lệ an toàn giao thông đội mũ khi ngồi trên xe máy, nhắn nhỡ phụ huynh chấp hành đúng quy định khi chở con đến trường…

– Thực hiện phân công lịch trực trường trong dịp tết cụ thể, CBGVNV chấp hành tham gia trực trường, vệ sinh, chăm tưới vườn rau, vườn hoa cây cảnh của trường, lớp.

– Sau dịp tết đi làm đúng ngày quy định.

– Chỉ đạo bộ phận kế toán hoàn tất hồ sơ nâng lương thường xuyên cho CBGV-NV theo đúng quy định. Cập nhật các loại hồ sơ chứng từ đầy đủ theo quy định, đảm bảo kịp thời các quyền lợi của học sinh và CB, GV, NV.

– Thực hiện tốt các Công văn Chỉ thị của cấp trên về việc phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định.

  1. Công tác Đảng:

– Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch tháng đề ra. nghỉ tết và đi làm đúng quy định.

– Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

– Tham gia họp và học tập đầy đủ về công tác Đảng…

– Phân công đ/c Nguyễn Thị Huê bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng Giả Thị Thúy để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

– Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

– Chỉ đạo tổ chức các hoạt động VH-VN, TD-TT chào mừng Tết Nguyên Đán Tân Sữu năm 2021.

– Chỉ đạo thu gom rác thải và vệ sinh môi trường để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Tân Sữu 2021.

– Thông qua đề cương tuyên truyền 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2021)

– Xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên 2021 khi có kế hoạch chỉ đạo của Đảng bộ xã.

– Thông qua Chỉ thị số 03-CT/ThU ngày 25/01/2021 Chỉ thị của BTV Thị ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020-2026.

  1. Công tác XDCSVC: Tiếp tục tham mưu xin kinh phí để hoàn thiện khu vui chơi PTVĐ, tăng trưởng CSVC.
  2. Chi bộ thảo luận: (tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên)
  3. Phần kết thúc:

Đ/c chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận thống nhất.

Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận ( Nghị quyết) của chi bộ. đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Trên đây là nội dung Nghị quyết chi bộ đã đề ra trong tháng yêu cầu cán bộ, đảng viên trong chi bộ chấp hành thực hiện tốt.

Nơi nhận:                                                                   BÍ THƯ CHI BỘ

– ĐV trong CB;

– Lưu: HS.                                                                           Hoàng Thị Lành

 

-.