Hội nghị CB,VC và người lao động năm học 2020-2021

Tháng Mười 17, 2020 4:46 chiều

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 -2021. Chiều ngày 16/10/2020 Trường Mầm non Quảng Hải tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động  năm học 2020- 2021.

Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đão địa phương, BCH hội phụ huynh và 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Quảng Hải.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019 -2020  và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 -2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 -2020 ; Dự thảo Quy chế năm học 2020 – 2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị, các đồng chí  GV, NV đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2020-2021 và 100% CB,GV,NV ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua năm học 2020-2021.

Một số hình ảnh trong hội nghị

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.1_n