KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018

Tháng Ba 20, 2019 2:16 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUẢNG HẢI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: /KH- MN Quảng Hải, ngày 05 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2018
I. Ưu điểm:
1.Đánh giá về việc nộp thông tin, báo cáo:
Nhìn chung các nhóm lớp nộp báo cáo đúng thời gian quy định, nội dung báo cáo cơ bản phù hợp; tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%.
2. Công tác huy động trẻ:
Tổng số học sinh:206 cháu 8 nhóm lớp
Nhà trẻ: 1 nhóm, số cháu huy động: 20 cháu / số cháu điều tra 138 (HĐ tại địa bàn 19 cháu, 1cháu nơi khác đến); Mẫu giáo: 7 lớp, số cháu: 186, trong đó: 3 tuổi 76 cháu, 4 tuổi 58 cháu, 5 tuổi 52 cháu;
Trẻ trong địa bàn đi học nơi khác 16 cháu
Trẻ nơi khác đến học tại trường 5 cháu
Tỷ lệ bé chăm: Nhà trẻ: Đạt 86%; Mẫu giáo: Đạt 97,8%
3. Nâng cao chất lượng:
* Chất lượng chăm sóc:
Hiện tại có 8 nhóm lớp ăn bán trú 206/ 206 cháu đạt 100%,
Chất lượng chế biến, thực phẩm đảm bảo tươi ngon, cắt thái nhỏ phù hợp với trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP trong tháng không có trường hợp ngộ độc, đau bụng xẩy ra trong nhà trường. Nhà bếp đảm bảo đúng giờ giấc theo quy định. Đa số trẻ ăn hết suất.
+ Theo dõi biểu đồ phát triển của trẻ nhà trẻ:
+Theo dõi biểu đồ phát triển:
Nhà trẻ 20/20 cháu đạt 100%; trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân 2/20 cháu chiếm 10%; suy dinh dưỡng thấp còi độ 1: 2/20 cháu chiếm 10%
* Chất lượng giáo dục:
Các tổ chuyên môn đã xây dựng được kế hoạch giáo dục phù hợp theo các độ tuổi.Các lớp đã xây dựng mục tiêu chủ đề theo độ tuổi phù hợp.
Giáo viên đã chú ý soạn bài phù hợp chương trình, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp độ tuổi.
4. Công tác quản lý:
Căn cứ vào hệ thống tiêu chí thi đua của phòng giáo dục. Nhà trường đã cụ thể hóa thành bản thực hiện các tiêu chí thi đua trong năm học đối theo thang điểm 100 điểm. Trên cơ sở cac tiêu chí thi đua của nhà trường Hiệu trưởng giao chỉ tiêu thực hiện cho đ/c Hiệu phó để từ đó đ/c hiệu phó giao chỉ tiêu cho các lớp, từng cá nhân để thực hiện. Đây là các tiêu chí để đánh giá thi đua hàng tháng, làm căn cứ để bình xét thi đua cuối năm.
Tiếp tục bổ sung hoàn thiện một số kế hoạch, hồ sơ theo yêu cầu
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng, hoàn thành các loại báo cáo theo sự hướng dẫn của cấp trên.
– Kiểm tra dự giờ thăm lớp: 24 tiết ( Tốt 10 tiết; khá: 14 tiết)
– Kiểm tra chuyên đề: 5 đ/c ( tốt 3, khá 2)
– Kiểm tra toàn diện: 2 đ/c ( tốt 1, khá 1)
– Tỷ lệ bé ngoan: Nhà trẻ: Đạt 75%; Mẫu giáo: Đạt 87%
Do điều kiện sân bãi mới cải tạo nên Ban giám hiệu phải đầu tư nhiều thời gian về môi trường, liên tục đón các đoàn cấp trên về kiểm tra nên trong tháng công tác kiểm tra, dự giờ còn ít.
Kết quả đoàn kiểm tra cấp thị, cấp phòng về trường chuẩn Quốc gia đề được đoàn đánh giá nhận xét thực chất về cơ sở vật chất, hồ sơ… Nhà trường đã kịp thời nhận ra những thiếu sót để bổ sung( Các nhóm trưởng đã tiếp thu trực tiếp)
5. Công tác khác:
Tiến hành lao động trồng và chăm sóc vườn rau, trồng bồn hoa… nhìn chung đa số các đ/c có ý thức cao trong lao động đạt hiệu quả. Đặc biệt có 1 số đ/c rất nhiệt tình nhanh nhạy trong công việc như đ/c Huế, đ/c Thu, đ/c Thu Hiền, đ/c Thuận và một số đ/c khác.
– Hội thi trang trí môi trường nhiều giáo viên đã có sự đầu tư sáng tạo trong cách sưu tầm nguyên vật liệu, cách tạo ra một số loại đồ dùng đồ chơi mới có tính thẩm mỹ, bền đẹp, sử dụng có hiệu quả. Kết quả cụ thể; Giải nhất: Lớp Bé 1 ( Cô Huế, cô Nga), giải nhì: Lớp bé 2 ( cô thu, cô thanh), Lớp Nhỡ 1 ( cô Hà, cô Hiền); Giải ba: Lớp lớn 1( cô Thu Hiền, cô Hợi), Nhỡ 2( Cô Thuận), Lớn 2 ( Cô Huyền); Khuyến khích: Nhà trẻ ( Cô mai, Cô Oanh), Bé 3( Cô Vân, Cô Huế)
– Tích cực tham mưu với địa phương kịp thời bổ sung về các lỗi kỷ thuật chưa đảm bảo ở các công trình mới xây dựng, cải tạo.
II. Một số tồn tại trong tháng cần khắc phục:
– Một số nội dung trong báo cáo chưa đầy đủ thiếu thẩm mỹ
– Nhóm trẻ huy động chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch định biên
– Công tác bán trú: Hình thức chế biến một số món ăn chưa hấp dẫn, đôi lúc món xúp thập cẩm chưa nhuần nhuyển, hoa quả còn ít loại làm trẻ chán món ăn. Đặt tên các món ăn chưa hấp dẫn.
– Thực hiện hồ sơ bán trú chưa cập nhật, các loại bảng biểu chưa cập nhật hàng ngày theo quy định.
– Nhân viên dinh dưỡng chưa thực hiện ăn mặc các trang phục theo quy định trong giờ làm việc.
– Một số nhóm lớp hình thức trang trí môi trường chưa sáng tạo, một số góc còn hình thức, rườm rà.
– Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn chưa sâu sát.Công tác kiểm tra dự giờ thăm lớp còn ít.
– Tổ trưởng chuyên môn chưa có kế hoạch chủ động sinh hoạt trong tháng, hiệu phó chưa thực hiện tập hợp tình hình trong tháng để báo cáo cho hiệu trưởng theo quy định nên còn gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch cho tháng tới. ( Lý do các tổ chuyên môn không chấp hành nộp đúng thời gian quy định).
– Tỷ lệ bé chăm một số lớp còn thấp, nhà trẻ cần chú trọng huy động đạt chỉ tiêu trong tháng 11.
– Đồ dùng đồ chơi các góc một số lớp chưa chú trọng làm
– Hoạt động thể dục sáng thực hiện chưa thường xuyên. Các lớp chưa chú trọng tổ chức HĐNT, HĐG, HĐNG thường xuyên cho trẻ.
– Một số lớp chưa có lịch dạy cụ thể tại lớp, góc tuyên truyền nội dung chưa đầy đủ, cập nhật.
– Một số đ/c chưa thực hiện cập nhật một số hồ sơ đặc biệt chưa thực hiện đánh giá trẻ cuối ngày kịp thời.
– Hoạt động chiều chưa chú trọng tổ chức cho trẻ các trò chơi, chư cho trẻ hát, nghe nhạc dân ca, đọc ca dao đồng dao.
– Nhiều đ/c thực hiện CNTT trong soạn thảo văn bản, trình bày chưa đúng thể thức văn bản.
– Tình trạng giáo viên còn sử dụng điện thoại trong giờ học còn nhiều, bộ phận chuyên môn chưa kiểm tra sâu sát.
Công tác tham gia lao động một số đ/c ý thức chấp hành kỷ luật chưa cao, chưa tự giác trong công việc chung của nhà trường.
Việc chăm tưới cây xanh theo lĩnh vực đã phân công trong những ngày nắng nóng chưa chú trọng. Không nên cho đó là trách nhiệm hoàn toàn của nhân viên bảo vệ.
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 11:
*Chủ đề:Thi đua lập thành tích chào mừng36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân.
I.YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
– Lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo việt nam và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam, thi đua “Dạy tốt- học tốt” “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và quản lý trẻ tại trường;
– Tổ chức và tham gia hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp trường;
– Triển khai các phong trào văn hóa, văn nghệ tạo không khí sôi nổi trong nhà trường.
– Tăng cường công tác kiểm tra, tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia,; xây dựng môi trường GDLTLTT; hoàn thành hồ sơ Phổ cập để chuẩn bị kiểm tra trong thời gian tới.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1.Công tác huy động số lượng
-Thực hiện tốt công tác duy trì số lượng, có giải pháp tích cực để duy trì trẻ đạt tỷ lệ bé chăm cao.
– Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần NTđạt 85%; MG 98%
– Thực hiện hoàn thành hồ sơ Phổ cập xóa mù chữ, theo dõi chuyển đi chuyển đến thật chặt chẽ. Phối hợp chặt chẽ với cấp tiểu hoc, THCS để làm tốt công tác điều tra, xữ lý số liệu và vào phần mềm đảm bảo đầy đủ, chính xác.
2. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:
a. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
– Nâng cao chất lượng bán trú, chú ý hợp đồng thực phẩm chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý; quản lý nguồn kinh phí, có bảng công khai hàng ngày. Cần xây dựng thực đơn và chế độ ăn của trẻ nhà trẻ đảm bảo phù hợp ( Đối với trẻ nhà trẻ cần ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ, không kể bữa ăn sáng).
– Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn phù hợp với yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Chú ý trao đổi với phụ huynh về kết quả theo dõi biểu đồ của trẻ, đặc biệt những cháu bị suy dinh dưỡng cả 2 thể cân nặng và thấp còi để hạn chế tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
– Nhân viên y tế có kế hoạch chủ động phối hợp với trạm y tế xã để khám sứckhỏe đợt 1 cho trẻ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Sử dụng có hiệu quả tủ thuốc nhà trường. Theo dõi biểu đồ phát triển cho 100% số trẻ ở nhóm trẻ cộng đồng. Chuẩn bị đủ điều kiện như thước đo, cân chuẩn để cân, đo chính xác. Nghiêm túc rà soát các công đoạn theo dõi biểu đồ phát triển của trẻ, để có giải pháp kịp thời, đảm bảo tính chính xác trong việc theo dõi trẻ và phải có biện pháp tốt và thông báo cho gia đình được biết để phối hợp chăm sóc. Xây dựng kế hoạch phục hồi trẻ bị suy Dinh dưỡng…vv.
– Đầu tư mua thuốc thông thường như các loại dầu xoa bóp, thuốc đau bụng, đau đầu, thuốc nhỏ mắt, máy đo huyết áp, kim tiêm, thước đo, bông, băng làm phong phú thêm cho tủ thuốc của nhà trường đồng thời có để sơ cứu cho trẻ khi trẻ có các triệu chứng ốm đau nhẹ tại lớp. Quan tâm đến các hiện tượng khác thường của trẻ, báo cáo kịp thời để có giải pháp sơ cứu nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

– Chú ý đảm bảo VSATTP cho trẻ, xây dựng hồ sơ bán trú có chất lượng, tránh hình thức đối phó. Bếp ăn có đủ các loại biểu bảng và cập nhật thông tin thường xuyên, lưu mẫu thức ăn đúng yêu cầu (trên lọ đựng mẫu thức ăn phải ghi rõ ngày, giờ lưu và bảo quản tốt). Chú ý chế biến khẩu phần ăn để trẻ ăn hết suất, tăng cân.Thực hiện nghiêm túc qui định VSATTP trong trường Mầm non.
Chú ý độ tin cậy về thực phẩm ăn hàng ngày, quan tâm đến việc chế độ khẩu phần ăn của trẻ. chế độ ăn của trẻ phải rõ ràng (cô không ăn chung với thức ăn của trẻ mà phải nấu thức ăn riêng)
– Giáo viên luôn quan tâm chăm sóc trẻ chu đáo, tạo tình cảm gần gũi, cô giáo thân thiện với trẻ, trẻ thân thiện với trẻ, nhóm lớp thân thiện với môi trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại trường, phải thường xuyên theo dõi cháu trong mọi hoạt động, tránh tình trạng giáo viên lơ là hoặc thường xuyên sử dụng điện thoại trong giờ làm việc ảnh hưởng đến việc bao quát trẻ trong các hoạt động. Chú trọng công tác phòng bệnh cho trẻ khi giao mùa ( đặc biệt trong các mùa xảy ra dịch bệnh).
– Vệ sinh môi trường lớp học sạch sẽ, có biện pháp xữ lý rác tốt
– Chú trọng tổ chức cho trẻ hoạt động vệ sinh đảm bảo 100% trẻ được rữa tay bằng xà phòng.
– Nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý của từng trẻ để có kế hoạch phối hợp cùng các bậc cha mẹ để chăm sóc phòng chống suy dinh dưỡng và các dịch bệnh xẩy ra.
– Tiếp tục rèn nền nếp trong sinh hoạt ăn ngũ, sắp xếp bàn ăn phù hợp, sạch sẽ, rèn một số thói quen hành vi trong ăn uống, thói quen ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ đạt 90% trở lên.
b. Chất lượng giáo dục:
– Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN theo thông tư 28/2016/TT-BGD ĐT. Giáo viên các lớp chú ý công tác đánh giá trẻ hằng ngày, đánh giá cuối chủ đề và cuối độ tuổi một cách thiết thực hiệu quả, tránh tình trạng hình thức đối phó.
– Duy trì và tiếp tục xây dựng môi trườngGDLTLTT gắn với việc thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp, môi trường sư phạm thân thiện, tích cực” . Xây dựng góc hoạt động giáo dục phát triển thể chất có hiệu quả đối với trẻ. Chú trọng rèn kỷ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày.
– Tiếp tục rèn các nền nếp thói quen học tập cho trẻ đảm bảo chất lượng giáo dục trẻ, sắp xếp trang trí lớp, tạo môi trường thẩm mỹ, tạo tình cảm yêu trường mến lớp cho trẻ. Sưu tầm tổ chức các trò chơi dân gian, các bài hát dân ca, ca dao, đồng giao… cho trẻ trong thời điểm đón trả trẻ và các hoạt động trong ngày có chất lượng tạo niềm vui và hứng thú tham gia cho trẻ.
– Chú trọng rèn các nền nếp thói quen chào hỏi xưng hô, xếp hàng, dơ tay phát biểu, đi tiểu tiện, nhận ký hiệu đồ dùng đạt 95% trở lên.
– Giáo dục cho trẻ hòa mình vào tập thể, đoàn kết trong nhóm bạn bè, không tranh giành đồ chơi. Giáo dục trẻ biết kính yêu các thầy cô giáo, biết thể hiện tình cảm đối với cô giáo.
– Tham giatập huấn chuyên môn đầy đủ đúng thành phần
– Hoàn thành tập huấn chuyên môn cho 100% giáo viên trong trường, kịp thời để giáo viên tiếp thu thực hiện.
– Các tổ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn có chất lượng, 100% giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp thị đạt kết quả.
– Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định.
3. Cơ sở vật chất
– Tích cực tham mưu với các cấp Lãnh đạo, liên hệ với các tổ chức, cá nhân từ thiện để kịp thời xin sự hổ trợ vềnguồn lực, vật lực cùng nhau xây dựng môi trường xanh- Sạch- Đẹp thân thiện và hiệu quả.
– Tiếp tục sưu tầm và làm nhiều đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, tạo điều kiện cho trẻ tham gia cùng cô làm đồ dùng đồ chơi, mỗi lớp trong tháng có ít nhất một bộ đồ dùng đồ chơi tự làm theo chủ đề hoạt động.
– Các đồ dùng vệ sinh cho trẻ đảm bảo an toàn, có đủ nước cho trẻ dùng.
– Có đầy đủ các dụng cụ nhà bếp, nhóm lớp theo yêu cầu.
– Có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động phù hợp, đảm bảo an toàn.
4. Các nhiệm vụ khác
– Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của Ngành “ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mỗi giáo viên 1 tiết hoạt động (bắt thăm) theo độ tuổi.
– Tham gia lễ tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 tại xã đầy đủ.
Tổ chức tốt ngày hội lớn của ngành ( 20/11) nhằm động viên khích lệ đội ngũ công tác tốt hơn, thông qua ngày hội của Thầy, Cô giáo để giáo dục trẻ biết kính trọng thầy cô giáo, chăm ngoan, học giỏi (tập 3 tiết mục văn nghệ của cô và cháu để tham gia chào mừng ngày lễ lớn tại xã(giao trách nhiệm cho ban phụ trách VN)
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, phát động giáo viên tạo điều kiện mua máy vi tính để soạn bài và thực hiện máy vi tính trong công tác chăm súc giáo dục trẻ tốt.
– Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua đạt hiệu quả. Tuyệt đối đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm về đạo đức nhà giáo, không để tai nạn xẩy ra đối với trẻ trong trường lớp MN, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ.
– Thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi trong nhà trường, không thu thêm bất cứ một khoản thu nào khi chưa được sự cho phép của nhà trường và phụ huynh.
– Chuẩn bị cho công tác kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện đạt hiệu quả.
– Phát huy vai trò chủ động của tổ trưởng trong sinh hoạt chuyên môn, có nội dung sinh hoạt chuyên môn cụ thể có hiệu quả thiết thực.
– Huy động các chàng rể trong trường hỗ trợ vật lực, nguồn lực cho trường để cùng chung sức xây dựng môi trường, tôn tạo lại bồn hoa, cây cảnh. Huy động sức mạnh từ phụ huynh học sinh cùng hỗ trợ chậu hoa, cây cảnh, ngày công lao động.
– Xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp với các ban ngành trong địa phương cùng chung tay xây dựng môi trường, hoàn thiện các điều kiện phấn đấu xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2018.
– Hoàn thiện các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của tỉnh trong tháng 11/2018;
5. Công tác quản lý
– Tiếp tục chỉ đạo nhân viên dinh dưỡng thực hiện cập nhật đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định.
– Phát huy vai trò, hoạt động của ban đại diện cha mẹ trẻ nhằm phối hợp tốt trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
– Có kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp thị.
– Kiểm tra chuyên đề 6 đ/c, kiểm tra toàn diện 2-3 đ/c.
– Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nề nếp, thông tin báo cáo theo đúng quy định.
– Tham gia tập huấn đầy đủ thành phần quản lý, giáo viên cốt cán đúng thời gian quy định.
– Ngày 09/11/2018 vào lúc 7h30 phút có HN tiếp xúc cử tri tại thị xã. Thành phần HT, CTCĐ, đại diện tổ chuyên môn, đại diện người lao động. Các đ/c đại diện cho trường đi dự phải tiếp thu các ý kiến để về truyền đạt lại cho trường. Ngày 06/11/2018 các trường gửi ý kiến lên trưởng phòng để xem xét ý kiến ( Mỗi trường từ 1-2 ý kiến) trường chuẩn bị ý kiến.
III. Lịch hoạt động cụ thể
– Ngày 01-02/11/2018,Tham dự Hội nghị Hiệu trưởng
-Từ ngày 05- 09/11/ 2016, Xây dựng kế hoạch tháng 11, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch “ Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹpvà môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”; Lên chương trình bóc thăm bài dạy hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp trường; Tổng hợp danh sách điều tra các độ tuổi chính xác để nhập vào phần mềm phổ cập đúng thời gian. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Phổ cập theo quy định để trình đoàn UBND thị kiểm tra công tác Phổ cập; Họp hội đồng sư phạm. Phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt- Học tốt”; Kiểm tra toàn diện 1 đ/c; Kiểm tra chuyên đề 2 đ/c.
-Từ ngày 12- 16/11/2018, tổ chức theo dõi biểu đồ nhà trẻ; Tham gia tập huấn chuyên môn tại phòng; Tổ chức Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp trường; Kiểm tra chất lượng thực phẩm bếp ăn bán trú; Kiểm tra vệ sinh các lớp; Tập duyệt văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam; Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Lãnh đạo Sỡ về kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
-Từ ngày 19- 23/11/2018: Tổ chức và tham gia kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Tổ chức tập huẩn chuyên môn tại trường; Kiểm tra toàn diện 01 đ/c, kiểm tra chuyên đề 2 đ/c.
– Từ ngày 26-30/11/2018: UBND tỉnh kiểm tra công tác Phổ cập (ngày 28-29/11/2018)Ban Phổ cập nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để thực hiện có hiệu quả. Kiểm tra chuyên đề 2 đ/c.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD-ĐT( Tổ MN b/c)
– CB, GV, NV( th/h);
– Lưu VP.
Hoàng Thị Lành